Novinky

 

Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek na území Slovenska

(0 hlasov)

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch sa v roku 2018 úspešne uchádzalo o grant z grantového programu Fondu pre podporu umenia s názvom Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek na území Slovenska.

Jeho cieľom bolo fotograficky zdokumentovať časť zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek pre obohatenie zbierkových fondov múzea. V rámci vykonaných ciest a prieskumov boli za týmto účelom zdokumentované nasledujúce lokality: Gánovce, Vyšné Ružbachy, Hybe, Lúčky, Bešeňová, Stankovany-Rojkov, Liptovské Sliače, Železnô (kúpele, lom), Hybe, Jazierce, Vlčia skala, Konská, Poprad-Kvetnica, Tlmače, Levice, Mýtne Ludany – Vápnik, Kalinčiakovo – Kamenec, Dudince, Zalaba a Santovka. Získané vzorky sa priebežne triedili, odborne ošetrili, zdokumentovali a stali trvalou súčasťou muzeálnych zbierok (zaradené do zbierkového fondu Balneológia 1 /B1/). Časť z nich bude vystavená v už existujúcich vitrínach v hlavnej budove múzea (Kúpeľnej dvorane) a v expozícii Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku (vo Vile dr. Lisku) ostatné budú priebežne prezentované na výstavách usporadúvaných múzeom a na prezentačných paneloch. Lokality boli vyberané s ohľadom na vykonané staršie zbery zo 60. – 70. rokov 20. storočia tak, aby sa doplnil zbierkový fond aj o nové oblasti. Prevažnú časť získaných vzoriek tvoria travertíny. Travertíny (sladkovodné pramenné vápence) sa v prírodnom prostredí vyskytujú v rozmanitých formách – od sypkých krehkých až po mohutné pevné formy. Predstavujú karbonátové sedimenty studených alebo teplých minerálnych vôd, viazaných na výstupy po tektonických zlomoch. Vznikali postupne od konca terciéru, v interglaciáloch počas kvartéru až po holocén. Projekt zastrešovali odborní pracovníci Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch Ing. Tomáš Mlynský a Mgr. Martin Kostelník, PhD. Uvedené aktivity prispievajú k dlhodobej činnosti múzea a jeho zamerania.

Travertíny v Bešeňovej.

Stankovany-Rojkov, prírodný bazén v obci.

Liptovské Sliače, travertínová kopa.

Santovka, úprava pôvodného pitného pavilónu v pozadí s travertínovou kopou.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria