Novinky

 

Reštaurovanie historickej hasičskej zástavy zo zbierok Balneologického múzea

(0 hlasov)

Vďaka grantu poskytnutého Fondom na podporu umenia bol zreštaurovaný vybraný zbierkový predmet – historická hasičská zástava piešťanských hasičov z roku 1928 a historická stuha k nej (ev. č. H-1010).

Je to vôbec najstaršia zachovaná zástava piešťanských hasičov, ktorí boli založení ako v roku 1868, ako Dobrovoľný hasičský zbor. Zbor bol obnovený na novom základe v roku 1924 ale ich pôvodná zástava sa nezachovala. Zástava, ktorá bola predmetom reštaurovania je zachovaná kompletne (vrátane originálnej žrde a obalu). Jej rozmery sú 1,55 x 1,05 metra. Prínosom reštaurovania je zdokumentovanie materiálových a technologických charakteristík zástavy v rámci reštaurátorského výskumu. V procese reštaurovania reštaurátorka Mgr. art Sylvia Birkušová celoplošne očistila a scelila poškodené časti a odstránila a zmiernila faktory ďalšej degradácie a deštrukcie. Výsledkom je aj veľmi dobrý vizuálny a estetický efekt a obnovenie umelecko-remeselných kvalít zbierkového predmetu. Hlavným finančným partnerom projektu je Fond na podporu umenia, ktorý reštaurovanie podporil z verejných zdrojov / www.fpu.sk

Hasičská zástava s motívom sv. Floriána patróna hasičov, po reštaurovaní.

Detail poškodenia stuhy zástavy.

Stuha zástavy po reštaurovaní, detail

Reštaurovanie hasičskej zástavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria