Novinky

 

Reštaurovanie historického secesného albumu zo zbierok múzea

(0 hlasov)

V roku 2017 získalo Balneologické múzeum Imricha Wintera finančný príspevok z Fondu na podporu umenia na reštaurovanie historického secesného albumu (evidenč. číslo B2-3417) v balneohistorickej zbierke múzea. V albume je uložená dobová zbierka 224 kusov historických pohľadníc, ktorá vznikala v prvej štvrtine 20. storočia.

Reštaurátorský výskum zhodnotil stav predmetu a stanovil postup jeho reštaurovania. Najvážnejším poškodením bol chýbajúci pokryv chrbta albumu. Zachovaný bol iba vo fragmente oddelenom od knihy. Dosky mali poškodené okraje a rohy, boli znečistené hmyzom a predná doska bola farebne pozmenená voči zadnej – vplyvom svetla. Papier knižného bloku bol pomerne krehký a lámavý (proces kyslej degradácie papiera) – strany albumu na mnohých miestach roztrhnuté a polámané, na okrajoch znečistené. Predsádkový list bol čiastočne odlepený, pokrčený s drobnými úbytkami papiera. Kovové svorky miestami vykazovali poškodenie koróziou, kapitálky väzby boli uvoľnené a zdeformované.

Secesný album – stav pred reštaurovaním

Reštaurovanie kapitálikov a chrbta väzby

Vzhľadom na zistený stav albumu bolo potrebné komplexné reštaurovanie a ošetrenie tohto zbierkového predmetu. Album reštaurovala reštaurátorka papiera Mgr. art. Jana Krajčovičová. Všetky časti albumu očistila, opravovala poškodenia papiera a papier knižného bloku albumu neutralizovala. Ošetrila a fixovala kapitáliky, upevnila nový chrbátnik a pokryv chrbta väzby a aplikovala fragment pôvodného. Nasadila dosky väzby, nasledovalo záverečné vyretušovanie predsádok a dosiek väzby. Reštaurovanie obnovilo estetické a remeselné kvality albumu, odstránilo kritický stav predmetu a predĺžilo jeho životnosť.

Stav albumu po zreštaurovaní

Reštaurovanie albumu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria