Novinky

 

Akvizícia súboru zbierkových predmetov do zbierok múzea

(0 hlasov)

Fond na podporu umenia v roku 2017 poskytol Balneologickému múzeu Imricha Wintera finančný príspevok na zakúpenie súboru predmetov do etnografickej a historickej zbierky múzea.

Do kolekcie sakrálneho umenia sme vďaka tejto podpore získali drevenú polychromovanú plastiku Madona s dieťaťom. Ide o plastiku – dielo ľudového sakrálneho rezbárstva v čase končiaceho sa baroka a počínajúceho klasicizmu. Dielo je datované do druhej polovice 18. storočia kedy vrcholí rekatolizačné hnutie vrátane podporovanej mariánskej ikonografie. Panna Mária je v bielom rúchu s modrým plášťom zopnutým pod poprsím, ktorý pokračuje až na zátylok. Na hlave má typickú korunku Kráľovnej nebies. Plastika pochádza zo západného Slovenska.

Získali sme aj súbor predmetov z obuvníckej dielne piešťanského obuvníka Michala Gaboviča (1904 – 1978). Po vyučení v roku 1920 pracoval v obuvníckej dielni svojho strýka Štefana Gaboviča a potom u Alexandra Belányiho. Neskôr pracoval u obuvníka Rudolfa Schultza v Piešťanoch, potom v Budapešti a v Prahe. V roku 1937 sa osamostatnil a založil si v Piešťanoch vlastnú dielňu. V etnografickej zbierke múzea už bol súbor artefaktov – nástrojov, polotovarov i výrobkov z obuvníckej dielne M. Gaboviča. Zakúpený súbor tvorili veľmi zaujímavé predmety – šijací obuvnícky stroj značky Singer, typ 29 K;


Obuvnícky šijací stroj z dielne M. Gaboviča

dve účtovné knihy (z r. 1942 a z r. 1944 – 1947); 1 kovové 3-ramenné kopyto, 1 kovové jednoduché kopyto a 1 stojan na kopyto. Okrem toho 3 páry mimoriadne pekných dámskych topánok z kože rôznych zvierat (jašterov, krokodílov).

Do historickej zbierky sme zakúpili cenný súbor historických materiálov z regiónu Piešťan. Mimoriadne hodnotná je napr. listina – svedectvo – vydaná v Piešťanoch dňa 8. februára 1816 so zachovanou krásnou pečaťou Piešťan s motívom sv. Štefana kráľa (patróna r. k. farského kostola, pôvodného symbolu v pečati Piešťan); Prepúšťací list od honvédskeho regimentu dat. 31. 12. 1883 vydaný pre: Behm Mihály... Werbó... (Michala Behma, Vrbové, okr.Piešťany);

Prepúšťací list z honvédskeho regimentu

„Výuční list cechu mlinárskeho“ datovaný dňa 5. júna 1876

Výučný list mlynárskeho cechu

a mnohé ďalšie. Zakúpenie týchto predmetov do zbierok múzea významne doplnilo už existujúce tematické súbory v zbierkových fondoch etnografie a histórie.

Získanie – Akvizíciu súboru zbierkových predmetov do zbierok múzea z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria