Novinky

 

Predstavenie múzejno-vzdelávacieho projektu Život pri rieke

(0 hlasov)

Dňa 20. mája 2017 počas Noci múzeí a galérií bol v Balneologickom múzeu Imricha Wintera verejnosti slávnostne predstavený múzejno-vzdelávací projekt Život pri rieke. Na ilustráciách pracovných listov k projektu sa podieľali deti ZUŠ v Piešťanoch pod vedením učiteľky Julie Džambazovič, ktoré boli za svoje prispenie k úspešnej realizácii projektu odmenené výtvarnými pomôckami.

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria