Aktuality

 

28 nov

Vyjadrenie zamestnancov Balneologického múzea v Piešťanoch

(0 hlasov)


Vyjadrenie zamestnancov Balneologického múzea v Piešťanoch

Na základe neúplných mediálnych informácií a zavádzajúcich, klamlivých a osočujúcich komentárov podávajú zamestnanci Balneologického múzea nasledujúce vyjadrenie:

Zamestnanci Balneologického múzea vyjadrujú plnú podporu riaditeľovi Balneologického múzea v Piešťanoch PhDr. Vladimírovi Krupovi. Dôvodom je šírenie nepravdivých, osočujúcich a zavádzajúcich informácií, že ukradnuté zbierkové predmety neboli riadne zabezpečené. Tvrdenia nie sú pravdivé, nakoľko vitríny, z ktorých došlo k odcudzeniu predmetov, boli vybavené bezpečnostným sklom a boli chránené bezpečnostným systémom napojeným priamo na pult centrálnej ochrany PZ SR.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, ale nie sme si vedomí zanedbania povinností pri správe nám zverených historických zbierok.

Tristná udalosť vyplynula skôr z neúmernej kriminality a iných problémov v oblasti komplexného zabezpečenia kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike, zahŕňajúceho nielen bezpečnostný, ale i monitorovací systém.


Piešťany, 28.11.2016                 zamestnanci Balneologického múzea

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné:
  Dospelí: 2,- €
  Deti, dôchodcovia: 1,- €
  Študenti: 1,- €
  Pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria