Reštaurovanie zbierok

 

 • Predstavujeme Vám výsledky práce reštaurátorov +

 • Školská pomôcka – plagát podľa maľby Z. Buriana „Sídliště pračlověka ze starší doby kamenné“ +

 • Plastika sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia, stav pred a po reštaurovaní. Reštaurovanie sochy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Hasičská zástava dobrovoľného hasičského zboru v Piešťanoch z roku 1924, stav pred a po reštaurovaní. Reštaurovanie zástavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Zdobená hrncovitá nádoba, stav pred a po reštaurovaní, Chtelnica - kaštieľ, Reštaurovanie keramiky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Lekárnická nádoba, stav pred a po reštaurovaní, Chtelnica – kaštieľ, Reštaurovanie keramiky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Ukladanie Krista do hrobu, neznámy autor, druhá pol. 18. stor., stav pred a po reštaurovaní, Reštaurovanie obrazu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Uniforma M. R. Štefánika ako podplukovníka francúzskej armády +

 • Mamutí kel, lokalita Krakovany-Stráže, 30 000 rokov pred n. l. +

 • Poľovnícka guľovnica vyrobená v Jičíne, prvá pol. 19. stor. +

 • Nádoba v tvare koženej kapsy, Abrahám, mladšia doba kamenná +

 • Nádoby na skladovanie potravín, Kočín, mladšia doba kamenná +

 • Bronzová rímska kanvica, bohaté hroby z doby rímskej, Krakovany-Stráže, 3. stor. n. l. +

 • Sklené rímske fľaše, bohaté hroby z doby rímskej, Krakovany-Stráže, 3. stor. n. l. +

 • Poklad mincí z 15. storočia, Drahovce +

 • Sv. Ján Nepomucký, podmaľba na skle, 19. storočie +

 • Panna Mária s Ježiškom, 19. storočie +

 • Panna Mária Immaculata, plastika z 18. storočia +

 • Úľ v podobe postavy muža v kroji, 19. storočie, Moravany n/Váhom +

 • Plastika rímskeho vojaka od Božieho hrobu, Šterusy, 18. storočie +

 • Japonský záves z 18. storočia, zbierka M. R. Štefánika +

 • Rohož z Tahiti z 19. storočia, zbierka M. R. Štefánika +

 • Plagát vydaný k otvoreniu mohyly na Bradle, r. 1928 +

 • Panna Mária s Ježiškom, 19. storočie +

 • Portrét neznámej ženy, A. Buzna, olej na plátne +

 • Fotografia členov obecného zastupiteľstva v Piešťanoch, r. 1928 +

 • Plastika (herma) ženy z výzdoby priečelia budovy Kúpeľnej dvorany, r. 1894 +

 • Plagát propagujúci predaj piešťanskej stolovej vody, medzivojnové obdobie +

 • Architektonický model hotela Slovan a jeho okolia, r. 1987 +

 • Lekársky slovník, prvotlač z konca 15. storočia +

 • 1
 • 2
od 16.02.2016 do 10.04.2016

25. novembra 2015 o 17.30 hodine

Výstavu sme už otvorili od 25.11.2015 do 10.02.2016
Balneologické múzeum v Piešťanoch v roku 2015 vydalo ďalší zborník Balneologického múzea - Balneologický spravodajca. Je v ňom množstvo zaujímavých článkov a štúdií. Po úvode, ktorý predstavuje správa o múzeu za príslušné roky nasleduje blok príspevkov venovaných dejinám kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku čo vyplýva z celoslovenského zamerania múzea (Detská kúpeľná liečba v Piešťanoch; Produkty z piešťanského bahna a termálnej vody – používanie a export; Voda v živote ľudu pod Vysokými Tatrami – Spiš, Liptov, Orava (II. časť); Zaniknuté kúpele na Gemeri) či histórii medicíny, resp. farmácie (Firma Facet a história farmaceutickej výroby v Piešťanoch). Potom nasledujú príspevky z regionálnej histórie (Ochotnícke divadlo v Piešťanoch /II. časť 1949 – 2006/), príspevky z archeológie (Archeologický výskum cintorína v Krakovanoch, katastrálne územie Stráže, pri Kostole sv. Gála; Antropologický rozbor kostry z hrobu z obdobia neolitu z lokality Krakovany - Stráže, poloha Jutrá, okr. Piešťany; Antropologická analýza jedinca z hrobu 1/2008 z lokality Krakovany, katastrálne územie Stráže, poloha Jutrá), príspevky z histórie Piešťan a okolia (Pečatný prsteň z obce Banka /okr. Piešťany/); Počítací žetón z Lančára; Schiavona zo zbierok Balneologického múzea v Piešťanoch), spracovanie zbierkových predmetov (Fajky v zbierkach Balneologického múzea), prírodovedné, etnografické a numizmatické príspevky (Rozbor fauny gravettienskych sídlisk v Ratnovciach, okres Piešťany; Predbežné výsledky paleontologického výskumu vrchnokriedových sedimentov v okolí obce Prašník, okr. Piešťany; Antonín Václavík a múzeum v Piešťanoch; Detský folklór v Piešťanskom regióne). Nechýbajú ani články jazykovedné (Vydaté ženy a živé osobné mená v Moravanoch nad Váhom; Slovná zásoba z okruhu včiel a včelárstva v nárečí Moravian nad Váhom), či bibliografie a personálie (Vendelín Jankovič – život a dielo; Kornel Duffek 75-ročný – kompletná bibliografia; Augustín Rebro – personálna bibliografia). Na záver nasleduje blok správ o sympóziách a balneotechnických dňoch a správa o edičnej činnosti múzea. Autormi príspevkov sú pracovníci múzea, ako aj externí prispievatelia. Zborník bol vydaný s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR.
od 23.09.2015 do 18.11.2015

30. júla 2015 o 17.30 hodine

11. júna 2015 o 15.00 hodine

od 6. do 7. júna 2015

od 21.05.2015 do 14.08.2015

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné 1€
 • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria