Reštaurovanie zbierok

 

 • Predstavujeme Vám výsledky práce reštaurátorov +

 • Školská pomôcka – plagát podľa maľby Z. Buriana „Sídliště pračlověka ze starší doby kamenné“ +

 • Plastika sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia, stav pred a po reštaurovaní. Reštaurovanie sochy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Hasičská zástava dobrovoľného hasičského zboru v Piešťanoch z roku 1924, stav pred a po reštaurovaní. Reštaurovanie zástavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Zdobená hrncovitá nádoba, stav pred a po reštaurovaní, Chtelnica - kaštieľ, Reštaurovanie keramiky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Lekárnická nádoba, stav pred a po reštaurovaní, Chtelnica – kaštieľ, Reštaurovanie keramiky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Ukladanie Krista do hrobu, neznámy autor, druhá pol. 18. stor., stav pred a po reštaurovaní, Reštaurovanie obrazu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu +

 • Uniforma M. R. Štefánika ako podplukovníka francúzskej armády +

 • Mamutí kel, lokalita Krakovany-Stráže, 30 000 rokov pred n. l. +

 • Poľovnícka guľovnica vyrobená v Jičíne, prvá pol. 19. stor. +

 • Nádoba v tvare koženej kapsy, Abrahám, mladšia doba kamenná +

 • Nádoby na skladovanie potravín, Kočín, mladšia doba kamenná +

 • Bronzová rímska kanvica, bohaté hroby z doby rímskej, Krakovany-Stráže, 3. stor. n. l. +

 • Sklené rímske fľaše, bohaté hroby z doby rímskej, Krakovany-Stráže, 3. stor. n. l. +

 • Poklad mincí z 15. storočia, Drahovce +

 • Sv. Ján Nepomucký, podmaľba na skle, 19. storočie +

 • Panna Mária s Ježiškom, 19. storočie +

 • Panna Mária Immaculata, plastika z 18. storočia +

 • Úľ v podobe postavy muža v kroji, 19. storočie, Moravany n/Váhom +

 • Plastika rímskeho vojaka od Božieho hrobu, Šterusy, 18. storočie +

 • Japonský záves z 18. storočia, zbierka M. R. Štefánika +

 • Rohož z Tahiti z 19. storočia, zbierka M. R. Štefánika +

 • Plagát vydaný k otvoreniu mohyly na Bradle, r. 1928 +

 • Panna Mária s Ježiškom, 19. storočie +

 • Portrét neznámej ženy, A. Buzna, olej na plátne +

 • Fotografia členov obecného zastupiteľstva v Piešťanoch, r. 1928 +

 • Plastika (herma) ženy z výzdoby priečelia budovy Kúpeľnej dvorany, r. 1894 +

 • Plagát propagujúci predaj piešťanskej stolovej vody, medzivojnové obdobie +

 • Architektonický model hotela Slovan a jeho okolia, r. 1987 +

 • Lekársky slovník, prvotlač z konca 15. storočia +

 • 1
 • 2


Vyjadrenie zamestnancov Balneologického múzea v Piešťanoch

Na základe neúplných mediálnych informácií a zavádzajúcich, klamlivých a osočujúcich komentárov podávajú zamestnanci Balneologického múzea nasledujúce vyjadrenie:

Zamestnanci Balneologického múzea vyjadrujú plnú podporu riaditeľovi Balneologického múzea v Piešťanoch PhDr. Vladimírovi Krupovi. Dôvodom je šírenie nepravdivých, osočujúcich a zavádzajúcich informácií, že ukradnuté zbierkové predmety neboli riadne zabezpečené. Tvrdenia nie sú pravdivé, nakoľko vitríny, z ktorých došlo k odcudzeniu predmetov, boli vybavené bezpečnostným sklom a boli chránené bezpečnostným systémom napojeným priamo na pult centrálnej ochrany PZ SR.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, ale nie sme si vedomí zanedbania povinností pri správe nám zverených historických zbierok.

Tristná udalosť vyplynula skôr z neúmernej kriminality a iných problémov v oblasti komplexného zabezpečenia kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike, zahŕňajúceho nielen bezpečnostný, ale i monitorovací systém.


Piešťany, 28.11.2016                 zamestnanci Balneologického múzea

Dňa 26. novembra 2016 boli z Balneologického múzea v Piešťanoch dvomi páchateľmi mužmi ukradnuté cenné zbierkové predmety z mladšej doby rímskej.
Prosíme verejnosť, zberateľov, odborníkov ale i laikov o poskytnutie akýchkoľvek údajov vedúcich k odhaleniu páchateľov a nájdeniu odcudzených predmetov, alebo vráteniu predmetov. V prípade poskytnutia takýchto údajov a zaistenia či vrátenia odcudzených predmetov bude poskytnutá adekvátna odmena.
Kontakt: 0902618740, 033/7722875.


On November 26, 2016 were from the Balneological Museum, Piešťany Slovak Republic two men perpetrators stolen valuable collection items from the younger Roman period.
Please the public, collectors, professionals as well as lay people to provide any information leading to the discovery of offenders and finding stolen objects, or the return of objects. In the case of the provision of such data and ensuring or returning the stolen objects will receive adequate remuneration.
Contact: 0902618740, 033/7722875, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


1. zlatý prsteň, mladšia doba rímska, lokalita Krakovany
Ring, Grave I, 1933, A-2816, Balneological Museum in Piešťany2. strieborná pozlátená motýľovitá spona
Clasp, Grave II, 1939, A-796, Balneological Museum in Piešťany3. strieborná pozlátená motýľovitá spona
Clasp, Grave II, 1939, A-797, Balneological Museum in Piešťany4. jedna kópia striebornej pozlátenej motýľovitej spony
Copy of the Clasp, Grave II, 1939, A- A-2465, Balneological Museum in Piešťany

od 24.11.2016 do 26.03.2017
od 12.07.2016 do 04.09.2016

9. júla 2016 o 17.00 hodine

4. júna 2016 od 9.00 do 18.00 hodiny

21. mája 2016 od 13.00 do 20.00 hodiny

Výstava je z technických príčin ukončená ku dňu 7.7.2016, návštevníkom sa ospravedlňujeme.

17. marca 2016 o 16.00 hodine

Naše služby

 • Lektorský výklad.
 • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
 • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
 • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
 • Vstupné 1€
 • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria