Reštaurovanie zbierok

 

  • 1
  • 2
od 9.11.2017 do 4.2.2018
od 19.09.2017 do 03.11.2017

V rámci múzejno-vzdelávacieho projektu „Život pri rieke“ prebieha aj súťaž „Daj víle meno“, cieľom ktorej je nájsť čo najvýstižnejšie meno pre vílu – logo projektu.

Kvôli pripomenutiu si zásluh rodiny Winterovcov o rozvoj kúpeľov Piešťany a ich premenu na svetoznáme kúpeľné mesto, vydal Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera knihu Winterovci a Piešťany. Je dielom kolektívu autorov a na pozadí historického vývoja konca 19. a prvej polovice 20. storočia sa máme možnosť oboznámiť s ich aktivitami v prospech piešťanských kúpeľov. Úvodné kapitoly sú venované Alexandrovi Winterovi – zakladateľovi firmy Alexander Winter a synovia, podnik generálneho prenájmu kúpeľov a jeho dvom synom Ľudovítovi a Imrichovi. V ďalšej časti knihy je spracovaný rozvoj kúpeľov za Winterovcov a história i zaujímavosti najvýznamnejších budov, ktoré dali postaviť (Kursalon, Kúpele Františka Jozefa, Thermia Palace a Irma, Pro Patria (Za vlasť), Kúpalisko Eva, Kolonádový a Krajinský most). Záverečná časť čitateľom priblíži históriu Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a dejiny piešťanského, dnešného Balneologického múzea Imricha Wintera. Je doplnená o výberovú bibliografia literatúry k piešťanskému múzeu.

Publikácia má formát A5, 120 strán, 107 čiernobielych a 18 farebných obrázkov.

120 strán, cena: 8,00,- €

V rámci múzejno-vzdelávacieho projektu „Život pri rieke“ prebieha aj súťaž „Daj víle meno“, cieľom ktorej je nájsť čo najvýstižnejšie meno pre vílu – logo projektu.

od 28.06.2017 do 27.08.2017

Dňa 20. mája 2017 počas Noci múzeí a galérií bol v Balneologickom múzeu Imricha Wintera verejnosti slávnostne predstavený múzejno-vzdelávací projekt Život pri rieke. Na ilustráciách pracovných listov k projektu sa podieľali deti ZUŠ v Piešťanoch pod vedením učiteľky Julie Džambazovič, ktoré boli za svoje prispenie k úspešnej realizácii projektu odmenené výtvarnými pomôckami.

15. júna 2017 o 16.00 hodine

3. júna 2017 od 9.00 do 18.00 hodiny

Múzejno-vzdelávací projekt a alternatívny sprievodca expozíciou:

ŽIVOT PRI RIEKE – RIEKA VÁH A VODA V ŽIVOTE ČLOVEKA

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria