Reštaurovanie zbierok

 

  • 1
  • 2
od 14.03.2019 do 28.04.2019
M. Pekarovič – V. Pribišová: Tradičný ľudový odev v Trebaticiach

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch sa v roku 2018 úspešne uchádzalo o grant z grantového programu Fondu pre podporu umenia s názvom Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek na území Slovenska.

Balneologickým múzeom I. Wintera práve vydávaná unikátna reprezentačná kniha Piešťany vo fotografií / od záveru monarchie po zánik I. ČSR

Vďaka grantu poskytnutého Fondom na podporu umenia bol zreštaurovaný vybraný zbierkový predmet – historická hasičská zástava piešťanských hasičov z roku 1928 a historická stuha k nej (ev. č. H-1010).

od 05.12.2018 do 17.02.2019

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria