Publikácie

 

Z nemeckého originálu Die heissen Quellen und Bäder zu Pöstény z roku 1837 preložila E.…
Krupa, V. Balneologické múzeum v roku 1999 – 2000 s. 5 Pekárová, M. Ľudovít Winter…
z latinského originálu Saluberrimae Pistiniensis Thermae z roku 1642 preložil A. Rebro, 1999
(vydané v spolupráci so SNM – Múzeom židovskej kultúry v edícii Judaica Slovaca), 1999
Vydané v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave v roku 1999

Naše služby

  • Lektorský výklad.
  • Je možné sa dohodnúť i na prednáškach spojených s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam.
  • U nás dostanete široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov – výsledok publikačnej a edičnej činnosti múzea.
  • Bohatá ponuka suvenírov a pohľadníc.
  • Vstupné 1€
  • Vstupné pre študentov len 0,50€, pedagógovia sprevádzajúci žiakov majú voľný vstup.

Sponzori a podporovatelia

Galéria