Vytlačiť túto stránku
A. Bolerázsky a kol.: Pohľad na architektonickú tvorbu v Piešťanoch v 2. polovici 20. storočia

A. Bolerázsky a kol.: Pohľad na architektonickú tvorbu v Piešťanoch v 2. polovici 20. storočia

(0 hlasov)
(Príbeh jednej akvizície), 2009
Katalóg k rovnomennej výstave prezentuje odbornej i laickej verejnosti súbor materiálov získaných do fondu Balneologického múzea. Súbor daroval Ing. arch. Ľubomír Mrňa, PhD. Zachytáva architektonickú tvorbu darcu tohto súboru, ale i ďalších piešťanských architektov. Katalóg prezentuje tvorbu architektonických ateliérov pôsobiacich v Piešťanoch v období socializmu – Ateliéru 04 Zdravoprojektu Bratislava a Ateliéru 07 Stavoprojektu Trnava. Publikácia má dve časti - textovú a obrazovú. V obrazovej časti katalógu sú štúdie, návrhy, modely či fotografie architektonickej tvorby piešťanských ateliérov. V katalógu nie je prezentovaná celá zbierka darcu, pretože súbor má až 1030 archívnych položiek. Publikácia je vydaná v slovenčine.

twitter

facebook

google+