Vytlačiť túto stránku
A. Rebro: Vzácne a obdivované vody Slovenska

A. Rebro: Vzácne a obdivované vody Slovenska

(0 hlasov)
1996
Reprezentačná monografia, určená pre širokú laickú i odbornú verejnosť. Prináša súborný pohľad na bohatstvo minerálnych a termálnych vôd na Slovensku. Prináša fakty z histórie ich využívania a z dejín ich vedeckého skúmania. Obsahuje množstvo fotografií ako aj mapu výskytu minerálnych prameňov na Slovensku.

twitter

facebook

google+