Vytlačiť túto stránku
28 nov

Vyjadrenie zamestnancov Balneologického múzea v Piešťanoch

(0 hlasov)


Vyjadrenie zamestnancov Balneologického múzea v Piešťanoch

Na základe neúplných mediálnych informácií a zavádzajúcich, klamlivých a osočujúcich komentárov podávajú zamestnanci Balneologického múzea nasledujúce vyjadrenie:

Zamestnanci Balneologického múzea vyjadrujú plnú podporu riaditeľovi Balneologického múzea v Piešťanoch PhDr. Vladimírovi Krupovi. Dôvodom je šírenie nepravdivých, osočujúcich a zavádzajúcich informácií, že ukradnuté zbierkové predmety neboli riadne zabezpečené. Tvrdenia nie sú pravdivé, nakoľko vitríny, z ktorých došlo k odcudzeniu predmetov, boli vybavené bezpečnostným sklom a boli chránené bezpečnostným systémom napojeným priamo na pult centrálnej ochrany PZ SR.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, ale nie sme si vedomí zanedbania povinností pri správe nám zverených historických zbierok.

Tristná udalosť vyplynula skôr z neúmernej kriminality a iných problémov v oblasti komplexného zabezpečenia kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike, zahŕňajúceho nielen bezpečnostný, ale i monitorovací systém.


Piešťany, 28.11.2016                 zamestnanci Balneologického múzea

twitter

facebook

google+